azbestna strešna kritina

Azbestne strešne kritine lahko uporabniki iz Občine Škofja Loka oddate v zbirnem centru Draga. Oddaja azbestnih strešnih kritin je plačljiva.

Dostopnost