Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Železniki

Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na prvotni embalaži eno ali več oznak za nevarnost ‒ eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo ali strupeno.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v občini Železniki potekala od 20. 5. do 22. 5. 2024.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena vsem uporabnikom iz gospodinjstev občine Železniki, ki so vključena v redni odvoz odpadkov.

Akcija ni namenjena oddaji odpadkov iz dejavnosti. Uporabniki, ki imajo dejavnost morajo te odpadke oddati direktno prevzemnikom (Saubermacher d.o.o. ali Kemis d.o.o.).

Pred oddajo morajo uporabniki iz gospodinjstev dokazati vključenost v redni odvoz, kar lahko dokazujejo s predložitvijo računa Komunale Škofja Loka ali osebnim dokumentom, kjer je razviden naslov bivanja.

Na akcijo lahko prinesete naslednje nevarne odpadke:

  • topila jedilno olje in maščobe,
  • motorna olja in maščobe,
  • barve, tiskarske barve,
  • lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,
  • čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
  • citotoksična in citostatična zdravila,
  • Injekcijske igle,
  • baterije in akumulatorji,
  • ostale nevarne odpadke,
  • embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi.

 

Lokacije in ure zbiranja so navedene v nadaljevanju.

dan v tednu in datum
kratek naziv in opis lokacije
ura zbiranja
ponedeljek,
20. 5. 2024
Zali Log – pri športnem igrišču 12.00 – 13.00
Sorica – pri zadružnem domu 13.30 – 14.30
Davča – pri Jemcu 15.30 – 16.30
Martinj vrh – pri šoli (Martinj vrh 21) 17.00 – 18.00
torek,
21. 5. 2024
Dražgoše – parkirišče pri brunarici 12.00 – 13.00
Rudno – sredi vasi pri HŠ 7 13.30 – 15.00
Železniki – parkirišče pri nogometnem igrišču 15.30 – 18.00
sreda,
22. 5. 2024
Dolenja vas – parkirišče pri lokalu 12.00 – 13.00
Selca – parkirišče pod cerkvijo 13.30 – 15.00
Češnjica – parkirišče pri tržnici 15.30 – 18.00

Nevarne odpadke prinesite v njihovi prvotni ali nadomestni embalaži, na kateri jasno označite, za katero nevarno snov gre.

Vabljeni, da se akcije udeležite in nevarne odpadke na varno odložite!

Dostopnost