Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na prvotni embalaži eno ali več oznak za nevarnost ‒ eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo ali strupeno.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v občini Škofja Loka potekala od 13. 5. do 17. 5. 2024.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena vsem uporabnikom iz gospodinjstev občine Škofja Loka, ki so vključena v redni odvoz odpadkov. Akcija ni namenjena oddaji odpadkov iz dejavnosti. Uporabniki, ki imajo dejavnost morajo te odpadke oddati direktno prevzemnikom (Saubermacher d.o.o. ali Kemis d.o.o.).

Pred oddajo morajo uporabniki iz gospodinjstev dokazati vključenost v redni odvoz, kar lahko dokazujejo s predložitvijo računa Komunale Škofja Loka ali osebnim dokumentom, kjer je razviden naslov bivanja.

Na akcijo lahko prinesete naslednje nevarne odpadke:

  • topila jedilno olje in maščobe,
  • motorna olja in maščobe,
  • barve, tiskarske barve,
  • lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,
  • čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
  • citotoksična in citostatična zdravila,
  • Injekcijske igle,
  • baterije in akumulatorji,
  • ostale nevarne odpadke,
  • embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi.

Nevarne odpadke prinesite v njihovi prvotni ali nadomestni embalaži, na kateri jasno označite, za katero nevarno snov gre.

dan v tednu in
datum
kratek naziv in opis lokacije
ura zbiranja
ponedeljek,
13. 5. 2024
Reteče – pri ekološkem otoku, ob šoli 12.00 – 13.30
Godešič – pri ekološkem otoku, pri igrišču 14.00 – 15.30
Stara Loka – parkirišče pri mrliški vežici 16.00 – 18.00
torek,
14. 5. 2024
Ševlje – pri odcepu za Ševlje zahod 12.00 – 13.30
Praprotno – parkirišče Pr Birt 14.00 – 15.30
Novi svet – pri garažah 16.00 – 18.00
sreda,
15. 5.2024
Log nad Škofjo Loko – pri fitnes centru AS Fit 12.00 – 13.30
Zminec – pri mostu čez Poljansko Soro 14.00 – 15.30
Parkirišče Tehnik 16.00 – 18.00
četrtek,
16. 5. 2024
Hrastnica – pri odcepu za Sveti Andrej 12.00 – 13.30
Puštal – pri ekološkem otoku na kopališču 14.00 – 15.30
Frankovo naselje – na avtobusni postaji pri osnovni šoli 16.00 – 18.00
petek,
17. 5. 2024
Sveti Duh – parkirišče pri cerkvi 12.00 – 13.30
Podlubnik – parkirišče pri Mercatorju 14.00 – 16.00
Partizanska cesta – parkirišče vojašnica 16.30 – 18.30

 

Vabljeni, da se akcije udeležite in nevarne odpadke na varno odložite!

Dostopnost