Odpadna zdravila in prehranska dopolnila

Odpadna zdravila in prehranska dopolnila so posebna vrsta nevarnih odpadkov, ki jih odlagamo v zbirni center, zdravila pa lahko tudi v lekarno. Pri odlaganju prehranskih dopolnil zaposlene v zbirnem centru opozorimo na vsebino, saj je postopek uničenja drugačen kot pri zdravilih.

Ravnanje z odpadnimi zdravili

Med odpadna zdravila uvrščamo neuporabljena zdravila in ostanke zdravil. Z zdravili, ki jih nameravamo zavreči, moramo že doma ustrezno ravnati.

Nepravilno odvržena zdravila obremenijo okolje, vstopajo v površinske in podtalne vode, pronicajo v pitno vodo in na ta način ogrozijo zdravje ljudi in živali.

Zdravila doma zbiramo:

  • ločeno od drugih odpadkov,
  • zaprta v originalni stični ovojnini (embalaži),
  • na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu.

Zdravila lahko vrnemo v lekarno, kjer pa navadno ne sprejemajo:

  • kartonske embalaže zdravil in plastičnih vrečk,
  • navodil za uporabo zdravil,
  • prehranskih dopolnil,
  • kozmetičnih izdelkov,
  • kemikalij,
  • medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Dostopnost