Svetovni dan Zemlje: zahvala podjetjem, ki so nam priskočila na pomoč

Danes praznujemo svetovni dan Zemlje. To je dan, ko se zahvalimo našemu planetu za vse dobrine, ki nam jih nudi. V Javnem podjetju Komunala Škofja Loka, d. o. o., smo za letošnji dan Zemlje še posebej hvaležni vsem, ki so nam v lanskem letu nesebično pomagali in s tem dokazali, da znamo stopiti skupaj in premakniti še tako težka bremena.

 

V občini Škofja Loka smo 4. avgusta 2023 občutili, kakšno moč ima narava, ko se razbesni. Precejšen del naše občine je zajel velik poplavni val, ki je povzročil veliko materialne in socialne škode. Ko se je narasla reka Sora umaknila nazaj v strugo, smo lahko le nemo opazovali opustošenje, ki ga je voda pustila za seboj.

Še isti dan smo na Komunali Škofja Loka pričeli aktivno iskati rešitve glede ponovne vzpostavitve vodooskrbe in odpravljanja okvar na terenu. Telefoni so pregorevali. Na tem mestu sta nam na pomoč priskočili Komunala Kranj, d. o. o., ki nam je omogočila priklop na kranjski javni vodovod in s tem polnjenje skoraj povsem praznih vodohranov na Javnem loškem vodovodu, ter Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., ki nam je posodila komplet za UV-krmiljenje za Visoko, kar je omogočilo hitro dezinfekcijo zanesljivega vodnega vira.

Reka Sora je v celoti poplavila tudi našo Centralno čistilno napravo Škofja Loka ter približno 10 km kanalizacijskega omrežja in nekaj črpališč. Ker so gospodinjstva aktivno čistila svoje poplavljene bivalne prostore, je bilo tukaj ključno hitro čiščenje kanalizacijskega sistema. Na tem mestu resnična hvala Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina, d. o. o., JP Komunala Cerknica, d. o. o., podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., Komunali Novo mesto, d. o. o. in JEKU, javnemu komunalnemu podjetju, d.o.o., Jesenice, za pomoč pri  čiščenju kanalizacijskega omrežja, prebijanju prepustov ter praznjenju in čiščenju kleti v poplavljenih objektih.

Največ podjetij pa nam je priskočilo na pomoč prav pri odvozu vseh nastalih odpadkov. Skupaj z Javnim podjetjem Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., Infrastrukturo Bled, d. o. o., Komunalo Izola, d. o. o., Regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ, Javnim podjetjem Komunala Idrija, d. o. o., in Komunalo Kranjska Gora, d. o. o., smo v enem tednu pobrali večino vseh nastalih odpadkov, ki jih je bilo skupaj kar 1.290 ton.

Za hitro pomoč pri prevzemu in obdelavi odpadkov se zahvaljujemo podjetjem ROKS recikliranje in predelava organskih odpadkov, d. o. o., ki je zmlelo 760 ton odpadnega lesa, podjetju Toplarna Železniki, d. o. o., ki je les prevzelo in podjetju Saubermacher Slovenija, d. o. o., ki je izredno hitro in strokovno poskrbelo za prevzem in predelavo vseh kosovnih odpadkov.

Danes je Škofja Loka občina, ki pridobiva podobo, ki jo je imela pred poplavami. Komunala Škofja Loka se srčno zahvaljuje vsem, ki ste nam pri tem pomagali.

 

Dostopnost