Ravnanje s čistili in njihovo embalažo

Nekatera čistila sodijo med nevarne odpadke. Kako jih prepoznamo? Če je na embalaži vsaj ena od oznak:

Ostanki čistil, ki imajo na svoji embalaži eno ali več oznak za nevarne odpadke, so za okolje škodljiva in jih moramo odlagati ločeno. Odnesemo jih v zbirni center.

Koncentratov čistil ne zlivamo v straniščno školjko ali v odtoke, saj s tem lahko povzročamo moteno delovanje čistilnih naprav.

Prazno embalažo lahko odvržemo v zabojnik za odpadno embalažo.

Dostopnost