Vhodna kontrola pri oddaji odpadkov v Zbirnem centru Studeno

Spoštovani uporabniki!

Komunala Škofja Loka vas obvešča, da smo začeli z vhodno kontrolo uporabnikov v Zbirnem centru Studeno.

Uporabniki iz gospodinjstev

Vsi uporabniki iz gospodinjstev občine Železniki, ki boste želeli oddati odpadke v Zbirnem centru Studeno, boste morali na vhodu izkazati svoje prebivališče:

  • z računom Komunale Škofja Loka,
    • v tiskani ali elektronski obliki na mobilnem telefonu (v primeru, da prejemate e-račun Komunale Škofja Loka),
    • večstanovanjski objekti to lahko dokazujete tudi z računom upravnika.
  • ali z osebnim dokumentom, na katerem je razviden naslov bivanja.

Pravne osebe

Pravne osebe, ki odpadke pripeljete za fizično osebo z območja občine Železniki, morate na vhodu pokazati tiskani ali elektronski račun Komunale Škofja Loka za fizično osebo, za katero dostavljate odpadke.

Če v odvoz odpadkov niste vključeni, v prihodnje ne boste več mogli oddajati odpadkov v Zbirnem centru Studeno.

Vhodno kontrolo vzpostavljamo zaradi nedovoljene oddaje odpadkov uporabnikov, ki storitev zbiranja odpadkov ne plačujejo ali pa prihajajo iz drugih občin.

Zakonska podlaga

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/2011, s spremembami in dopolnitvami) v četrtem odstavku 4. člena dovoljuje, da je za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva dopusten vpogled v osebno izkaznico imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje.

Obdelava osebnih podatkov je zakonita, saj je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe (v našem primeru pravilnega obračuna komunalne storitve uporabniku), katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (točka (b) prvega odstavka Člena 6 Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov).

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d. o. o. za namene nemotenega poslovanja (pravilnega in poštenega obračuna) zgolj vpogleda v dokument ter v aplikacijo na podlagi preverjenega naslova vnese podatke glede odpadka, ki ga je uporabnik oddal v zbirnem centru. Vpogled v navedeno aplikacijo ima izključno pooblaščena oseba, ki je zaposlena na Komunali Škofja Loka.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na spodnji povezavi.

Dostopnost