Pralni kozarčki za boljši jutri

Potrošništvo in življenjske navade sodobne družbe pridelajo ogromne količine odpadkov. V sklopu projekta Čisto Škofjeloško v sodelovanju z akterji, aktivnimi na tem področju, ozaveščamo o problemu ter spodbujamo ločevanje, pravilno ravnanje z odpadki, reciklažo ter njihovo ponovno uporabo.

Ena pomembnejših pridobitev je 15.600 pralnih kozarčkov, ki jih v našem podjetju oddajamo v najem organizatorjem prireditev za zmanjšanje odpadne embalaže.

 

Za najem je potrebno odšteti le strošek pranja, ki znaša 0,07 € (brez DDV)/kozarček. Za vsak izgubljeni kozarček organizatorju zaračunamo 1,23 € (brez DDV).

Z oddajo pralnih kozarčkov spodbujamo zmanjšanje količine odpadne embalaže, ki je trenutno zares ogromna. Zato vas bralce vljudno vabimo, da razširite to novico, organizatorje pa, da se ob načrtovanju naslednje prireditve odločite za najem pralnih kozarčkov in sprejmete odločitev za čistejšo prihodnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Projekt Čisto Škofjeloško sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

Dostopnost