Smernice za organizacijo prireditev

V javnem podjetju Komunala Škofja Loka, d. o. o., smo v začetku leta pripravili Pravila in smernice o ravnanju z odpadki na prireditvah v občinah Škofja Loka in Železniki. V nadaljevanju povzemamo vsebino, celoten pravilnik pa si lahko ogledate na povezavah:

V želji po izboljšanju ravnanja z odpadki, predvsem zmanjševanju le-teh, uvajamo pomembno novost.

Izposoja pralnih kozarčkov

Na vseh prireditvah v občinah Škofja Loka in Železniki so pralni kozarčki OBVEZNI.

Organizatorjem je na voljo 15.600 pralnih kozarčkov v velikosti 0,5 l in 0,3 l. Na kozarčkih je označen vsak deciliter. Cena za najem kozarčka znaša 0,09 € (z DDV).

Žetoni za pralne kozarčke

Organizatorji si pri nas, poleg pralnih kozarčkov, lahko v najem sposodite tudi žetone za pralne kozarčke.

Cena za najem žetona je 0,06 € (z DDV).

 

 

 

 

Ločeno zbiranje odpadkov na prireditvah je obvezno

Na prireditvah še vedno velja ločeno zbiranje odpadkov, pri čemer ponujamo dobro sprejeto storitev zelene straže.

Na voljo morajo biti zabojniki za:

  • odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
  • odpadno embalažo iz plastike, kovine in sestavljenih materialov,
  • mešane komunalne odpadke,
  • biološke odpadke.

Organizatorji prireditve morajo 14 dni pred prireditvijo na Komunalo Škofja Loka poslati pisno vlogo za ureditev zbiranja odpadkov na prireditvi.

Komunala Škofja Loka prevzema le ločene odpadke na vnaprej dogovorjenem mestu. Stroške ravnanja z odpadki in morebiten najem zabojnikov nosi organizator prireditve. Če odpadki niso ustrezno ločeni, organizatorju zaračunamo tudi stroške naknadnega sortiranja.

Predpisi, ki urejajo zbiranje odpadkov na javnih prireditvah

  • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2),
  • Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132/22),
  • Odlok o načinu opravljanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 45/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/17),
  • Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki,
  • Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2023),
  • Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki (Ur. l. RS št. 116/2023).

   

 

Dostopnost