Odpadki v kanalizacijskem sistemu

Odpadki v kanalizaciji povzročajo moteno delovanje sistema in pojav miši, podgan ter drugih glodavcev. Te privabljajo usedline odvržene hrane, ki v ceveh predstavljajo najpogostejši odpadek. Na drugem mestu so čistilni robčki.

 

 

         

Odpadki imajo svoje mesto v sistemu komunalnih odpadkov. Pri ravnanju z njimi upoštevajte informacije v tabeli.

 

Odpadki, ki se pojavljajo v kanalizaciji

Ustrezno mesto odpadka

OSTALI ODPADKI

čistilni robčki, vložki, plenice in drugi higienski pripomočki, nogavice in kosi tekstila, čistilne gobice in volna, drobni plastični predmeti, papir in embalaža ipd. v sistemu povzročajo zamašitev in mehanske poškodbe.

Ustrezen zabojnik

ali

Zbirni center Draga

GRADBENI ODPADKI

različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi zamašijo kanalizacijske cevi.

Zbirni center Draga

BARVE, TOPILA, DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve   delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih.

Zbirni center Draga

ali

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

ODPADNA OLJA IN NAFTNI DERIVATI

to so biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike.

Zbirni center Draga

ali

Zbiralniki za odpadno jedilno olje

MANJŠI ORGANSKI ODPADKI

ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin. Te pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.

Biološki odpadki

ali

kompost

VEČJI ORGANSKI ODPADKI

deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.

Veterinarsko higienska služba

         

 

 Če se v vaši okolici pojavljajo miši, podgane in drugi glodavci, nam to nemudoma sporočite. Kontakte in več informacij o deratizaciji najdete na spodnjih povezavah.

      

Dostopnost