Kam z odpadki po spomladanskem čiščenju?

Marsikdo bo v naslednjih tednih pospravljal po hiši, stanovanju, pisarni ali garaži. Ob tem vas prosimo, da z nastalimi odpadki ravnate odgovorno in upoštevate smernice, napisane v nadaljevanju.

Vprašajmo se, ali so vse stvari odpadki; so zares neuporabne ali jih lahko ponovno uporabimo mi ali kdo drug.

  • Tekstil in oblačila, ki so še uporabna, odnesimo na izmenjevalnico oblačil, v zbirne centre ali zbiralnice tekstila.
  • Še delujočo električno in elektronsko opremo prinesimo na Komunalo Škofja Loka v kotiček še delujoče električne in elektronske opreme.
  • Uporabnih stvari se bodo razveselili v organizacijah s programi socialne dejavnosti in v centrih ponovne uporabe, nam najbližji je v Kranju.
  • Več skupin na socialnih omrežjih se ukvarja s ponovno uporabo, lahko jih poiščemo in objavimo svojo ponudbo.

 

 

Odpadke pred oddajo ločimo po vrsti odpadka in:

 

Dostopnost