Čisto škofjeloško: sistem izposoje pralnih kozarčkov

V okviru projekta Čisto Škofjeloško vse organizatorje prireditev na Škofjeloškem vabimo na predstavitev primerov dobrih praks izvedb zero waste dogodkov.

Srečanje bo potekalo v torek, 9. 4. 2024 od 16. do 18.30 ure v veliki sejni sobi na Upravni enoti Škofja Loka.

Na dogodku boste spoznali:

  • prednosti uporabe pralnih kozarčkov na večdnevnem festivalu Gora Rocka, kjer pralne kozarčke uporabljajo že več let in to za več tisoč obiskovalcev,
  • Zero waste prireditev (Z)mešani festival, kjer so ločeno zbrali kar 95 % odpadkov.
  • lokalne organizatorje prireditev, kjer so že uporabili pralne kozarčke – T4M in Čipkarski dnevi v Železnikih.
  • sistem izposoje pralnih kozarčkov pri Komunali Škofja Loka.

Na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti na naslednji povezavi.

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

Dostopnost