Voda za mir ob svetovnem dnevu voda

Danes je svetovni dan voda. Praznujemo ga od leta 1992, ko je bil uradno predlagan na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru. Z namenom ozaveščati o pomenu pitne vode in ogroženosti vodnih virov vsako leto opozarja z določeno temo, ki povzema aktualno problematiko.

Voda za mir

Združeni narodi letos opozarjajo na pomen vode za mir po vsem svetu. Na eni strani povezuje, po drugi ustvarja konflikte in vojne. Od vode, ki prečka državne meje, je odvisnih več kot 3 milijarde ljudi. Kljub temu ima le 24 držav sklenjene sporazume o sodelovanju glede skupnih vodnih virov.

 

Na svetu je še vedno več kot 2 milijardi ljudi brez stalnega dostopa do pitne vode.

Zaradi naraščanja vplivov podnebnih sprememb in števila ljudi je še toliko bolj pomembno, da znotraj držav in med državami združimo moči za zaščito in ohranjanje našega najdragocenejšega vira. Voda ni sredstvo za našo neomejeno uporabo in nadvlado, pač pa je temeljna človekova pravica, bistvena za vse vidike življenja. Življenje vseh prebivalcev tega planeta je odvisno od dobro delujočega in pravično razdeljenega vodnega kroga.

Vodni krog vpliva na:

  • javno zdravje in blaginjo,
  • prehrano,
  • gospodarstvo in energetiko,
  • okolje v celoti.

Združeni narodi pozivajo države in njihove organe, da se odločajo in delujejo v prid ohranjanju vodnih virov in človekovih pravic. Institucije, namenjene premišljenemu ravnanju z vodnimi viri, naj pomagajo ustvariti sodelovanje na obeh straneh državnih meja. Na vlogo pri ohranjanju narave pa opominjajo tudi nas, posameznike:

  • vodo uporabljajmo premišljeno in s svojimi življenjskimi odločitvami zmanjšajmo vpliv na okolje;
  • tudi v svojem poslovnem svetu ravnajmo odgovorno in v skladu z naravovarstvenimi zakoni;
  • pozivajmo uradnike, podjetja, organizacije in druge, ki so se zavezali k varovanju okolja, da izpolnjujejo obljube.

Danes je torej še en dan, ko lahko v sodelovanju gradimo temelje za uspešnejšo in stabilnejšo prihodnost. Združeni narodi nas vabijo, da se izobražujemo, izmenjujemo mnenja, spremljamo dogodke na to temo in osveščamo o pomenu vode, sodelovanja in dobrega odločanja.

Več o letošnjem dnevu voda si lahko preberete na uradni spletni strani Združenih narodov.

Več o vodi na našem območju:

 

 

 

Dostopnost