Opozorilne nalepke na neprimerno odloženih odpadkih

Komunala Škofja Loka vzpostavlja sistem opozarjanja na nepravilnosti pri odlaganju odpadkov, ki jih bo označila z nalepko. Neustreznost zabojnika, količine ali vsebine v njej bo preverjal in označeval strokovni sodelavec za izvajanje kontrole.

Če boste smeti odložili v netipizirano vrečo, poln ali napačen zabojnik, vas bo na to opozorila posebna nalepka.

Na podlagi nepravilnosti, s katerimi se naši zaposleni soočajo na terenu, smo razvili 4 vrste nalepk:

1. NE POBIRAMO! Višek odpadkov sodi v tipizirane vreče, ki jih kupite na Komunali Škofja Loka.

Te nalepke se bodo pojavljale na netipiziranih vrečah,  za katere stranke menijo, da sodijo v službo odvoza odpadkov, in jih zato navadno postavijo zraven polnih zabojnikov. Teh vreč zaposleni ne pobirajo, saj niso vključene v strošek rednega odvoza odpadkov. Pobirajo pa smeti, ki so na dan odvoza v tipizirani vreči. Te vreče lahko uporabniki kupite na blagajni sedeža podjetja po veljavnem ceniku.

V primeru, da nam stranka javi, da smeti nismo odpeljali, izkaže pa se, da so označene z nalepko, se stranki zaračunajo dodatni stroški (prevoza, delovne sile in ravnanja z odpadki).

 

 

2. NE PRAZNIMO! Zabojnik ni vključen v obračun.

Nalepka bo opremila zabojnike, ki niso vključeni v redni odvoz odpadkov in nimajo oznake našega podjetja.

Nalepka na zabojniku bo znak za naše zaposlene, da zabojnika ne praznijo, za stranko pa, da se vključi v redni odvoz odpadkov.

 

 

 

 

 

3. NE PRAZNIMO! Zaradi neustrezne količine odpadkov se zabojnik izprazni z izrednim odvozom.

Ta nalepka bo opremila prepolne zabojnike, še posebej tiste, ob katerih smo na neustrezno količino že opozorili.

Zabojniki so pravilno napolnjeni, ko imajo pokrov v celoti zaprt.

Nalepka bo znak za naše zaposlene, da zabojnika ne izpraznijo, za stranko pa bo pomenila, da bomo odpadke prevzeli z izrednim odvozom, ki se dodatno zaračuna.

 

 

 

4. NE PRAZNIMO! Zaradi neustrezne vsebine se zabojnik izprazni z izrednim odvozom.

Nalepka bo označila zabojnike z nepravilno ločenimi odpadki, predvsem tiste, ob katerih smo na neustrezno vsebino že opozorili.

Nalepka bo znak za naše zaposlene, da zabojnika ne izpraznijo, za stranko pa podatek, da bomo odpadke prevzeli z izrednim odvozom, ki se dodatno zaračuna.

 

 

 

Primeri neustrezno odloženih smeti

Dostopnost