Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Škofji Loki v letu 2023

Komunala Škofja Loka na območju občine Škofja Loka opravlja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza nas vseh, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi ter varujemo okolje za prihodnje generacije.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019, 194/2021 in 44/2022-ZVO-2) določa obveznost obveščanja uporabnikov javne službe odvajanje in čiščenje odpadne vode, skladno s tem vam je na spodnji povezavi na voljo obvestilo, ki je bilo objavljeno v marčevski izdaji Ločanke 2024.

Obvestilo uporabnikom o odpadni vodi v občini Škofja Loka

     

 

Dostopnost