Letno poročilo o pitni vodi iz JLV in JVRLL, za leto 2023

Skupno poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Komunale Škofja Loka je pripravljeno z namenom seznanitve uporabnikov pitne vode iz Javnega loškega vodovoda in Javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša, glede spremljanja kvalitete pitne vode v letu 2023, skladno z Uredbo o pitni vodi.

Celotno poročilo vam je na voljo na spodnji povezavi.

Skupno poročilo NLZOH in Komunale Škofja Loka o pitni vodi iz JLV in JVRLL v letu 2023

 

      

Dostopnost