Poračun količin obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov za leto 2023

Spoštovani uporabniki storitev javne službe obdelave in odlaganja odpadkov v občini Škofja Loka, kot ste opazili, smo vam na računu poračunali postavke obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov.

Poračun predstavlja poračun preveč zaračunanih storitev oz. količin odpadkov, ki smo vam jih v letu 2023 zaradi akontativnega pavšalnega obračuna storitev zaračunali preveč in smo jih na podlagi določil državnih predpisov dolžni poračunati.

V letu 2023 se je tako pri javni službi obdelave obdelalo 38.464 kg manj odpadkov, odložilo pa se je 13.764 kg manj21 odpadkov, kot je bilo zaračunano.

Navedene količine vam bomo poračunali na način, da bomo preveč zaračunane količine (v kg) razdelili na volumen posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (v l) ter na podlagi tako dobljenega sodila (v kg/l) in glede na potrjeno ceno (v €/kg) posameznemu uporabniku poračunali delež količin glede na volumen posamezne posode za zbiranje, ki jo uporabljate.

Pri tem velja opozoriti, da pri izvedbi poračuna ne gre za spremembo cene, ampak zgolj za poračun preveč zaračunanih storitev v letu 2023.

Poračun za leto 2023 se bo v dogovoru z Občino Škofja Loka opravil pri računu za opravljene storitve za mesec februar 2024.

Za morebitna dodatna pojasnila lahko kontaktirate podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., na tel. št. 02-620-23-00 ali na info@saubermacher.si.

 

Dostopnost