Brezplačno zbiranje silažne folije

Silažna folija je odpadek, ki nastaja pri dejavnosti, zato ne sodi med komunalne odpadke. Potreba po oddaji tega odpadka pa se vsako leto povečuje.

Komunala Škofja Loka organizira akcijo zbiranja silažne folije, ki bo potekala od 11. 3. do vključno 23. 3. 2024.

Pogoji za brezplačno oddajo silažne folije:

  1. Vključenost v redni odvoz odpadkov,

  2. Folija mora biti čista, brez primesi krme, mrežice ter neonesnažena z blatom ali prahom (nečista silažna folija sodi med ostale odpadke – MKO).
  3. Pri oddaji je treba navesti tudi KMG-MID številko, ki bo podlaga za izdajo tehtalnega lista in evidenčnega lista za oddani odpadek.
  4. Lokaciji zbiranja odpadne silažne folije:
    • uporabniki iz občine Škofja Loka lahko silažno folijo oddate v Zbirnem centru Draga.

Vsa pripeljana silažna folija se pregleda in tehta. Stranka prejme tehtalni list, ki bo nato tudi podlaga za izdajo evidenčnega lista s strani prevzemnika.

    • uporabniki iz občine Železniki lahko silažno folijo oddate v Zbirnem centru Studeno.

Vsa pripeljana silažna folija se pregleda in prešteje. Število ovitkov bo podlaga za izdajo evidenčnega lista s strani prevzemnika.

Za vstop v Zbirna centra Draga in Studeno je potrebno predložiti zadnji račun Komunale Škofja Loka.

Neustrezno očiščene folije ne bo mogoče oddati.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na spodnjih kontaktih.

 

Dostopnost