E-račun naredim in posodico za olje dobim

Akcija “E-račun naredim in posodico za olje dobim” je namenjena vsem uporabnikom iz gospodinjstev, ki prejemajo račune Komunale Škofja Loka.

Uporabniki, katerim račun Komunale Škofja Loka deli in obračuna upravnik večstanovanjskega objekta, posodice za odpadno jedilno olje ne morejo dobiti brezplačno, lahko pa jo kupijo na sedežu našega podjetja.

Vsi uporabniki iz gospodinjstev vabljeni, da se v nadaljevanju prijavite na prejemanje e-računov za komunalne storitve podjetja Komunala Škofja Loka. S prijavo na e-račun se zavezujete, da boste e-račune Komunale Škofja Loka prejemali najmanj 2 leti ter tako preprečili porabo papirja in tako sledili načelom Zero waste oziroma družbi s čim manj odpadki. Komunala Škofja Loka vam zato podarja posodico za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki jo lahko po 3 delovnih dneh po prijavi na e-račun prevzamete na sedežu podjetja, vsak delovni dan med 7. in 15. uro. Uporabniki iz občine Železniki pa po 3 delovnih dneh od prijave na e-račun v Zbirnem centru Studeno, v času obratovanja zbirnega centra.

Uporaba posodice za odpadno jedilno olje

Vsem uporabnikom, tistim z e-računom in tistim brez, so na voljo posodice v velikosti 2,2 l in 5,5 l.

Ob posodici je priložen lij, ki omogoča lažje prelivanje olja in ločevanje ostale nesnage, da le ta ne slabša kvalitete odpadnega jedilnega olja.

   

Ko bo vaša posodica polna, jo odnesete sprazniti na spodaj predstavljene lokacije.

Nakup posodice za odpadno jedilno olje

Uporabniki, katerim račun Komunale Škofja Loka deli in obračuna upravnik večstanovanjskega objekta, posodice za odpadno jedilno olje ne morejo dobiti brezplačno, lahko pa jo kupijo na sedežu našega podjetja, vsak delovni dan, med 7. in 15. uro.

Posodice za odpadno jedilno olje, po trenutno veljavnem ceniku Komunale Škofja Loka, stanejo:

 • 2,2 l posodica stane 6,00 € (znesek z DDV),
 • 5,5 l posodica stane: 7,30 € (znesek z DDV).

Prevzem brezplačne posodice za odpadno jedilno olje je mogoč po 3 delovnih dneh od prijave na e-račun

Po opravljeni prijavi za prejemanje e-računov lahko uporabniki iz občine Škofja Loka, posodice prevzamete po 3 delovnih dneh po prijavi na e-račun, na sedežu podjetja, vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

Uporabniki iz občine Železniki lahko prevzem brezplačne posodice opravite po 3 delovnih dneh po prijavi na e-račun v Zbirnem centru Studeno, v času obratovanja zbirnega centra.

Prijava na e-račun

  E-račun želim prejemati:
  (izberite eno od možnosti in dopišite podatke):  Z oddajo prijave jamčim za resničnost in pravilnost navedenih podatkov in izjavljam, da dajem podjetju KOMUNALA ŠKOFJA LOKA d. o. o. izrecno privolitev za obdelavo vpisanih podatkov za namen poslovanja z e-Računi. KOMUNALA ŠKOFJA LOKA d. o. o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namen, za katerega so bili dani, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, in samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani. Seznanjen(a) sem, da imam glede svojih osebnih podatkov pravico seznanitve, popravka, dopolnitve, omejitve obdelave, preklica in izbrisa (razen, če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonskih ali pogodbenih obveznosti), prenosljivosti, in sicer s podajo pisnega zahtevka na naslov: KOMUNALA ŠKOFJA LOKA d. o. o. , Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka ali na elektronski naslov info@komunalaskofjaloka.si, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; seznanjen(a) sem tudi, da lahko podjetje moje osebne podatke posreduje svojim pogodbenim obdelovalcev, ki za podjetje izvajajo pogodbene aktivnosti (distributerji pošiljk, razvijalci in vzdrževalci informacijskih rešitev) in ki hkrati zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov. Več informacij o politiki varstva osebnih podatkov podjetja prejmete na spletni strani https://www.komunalaskofjaloka.si/.

  S prijavo na e-račun se zavezujem, da bom prijavljen/a na elektronsko pošiljanje vsaj 2 leti.

  V primeru predčasne prekinitve vam bomo kantico za odpadno jedilno olje zaračunali po veljavnem ceniku Komunale Škofja Loka.

  Dostopnost