Postavili smo nove zbiralnice za odpadno jedilno olje

Komunala Škofja Loka v sklopu projekta Čisto Škofjeloško v občini Škofja Loka postavila 4 nove zbiralnice za odpadno jedilno olje. Skupno imamo sedaj v občini Škofja Loka 10 in v občini Železniki 2 rumeni zbiralnici, kamor lahko uporabniki oddate odpadno jedilno olje, ki nastane v gospodinjstvih.

Zbiralnice za odpadno jedilno olje se nahajajo na naslednjih lokacijah:

Večje količine odpadnega jedilnega olja lahko oddate tudi v Zbirnih centrih Draga ali Studeno.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Sofinanciranje projekta Čisto Škofjeloško

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

Dostopnost