Sneg in zasneženi zabojniki za odpadke

Danes in v prihajajočih dneh se bomo pri rednem praznjenju zabojnikov na terenu srečevali tudi s povečano količino snega. Zaradi tega lahko prihaja do zamud pri pobiranju odpadkov.

Da pa bo naše delo malenkost lažje, naprošamo vse uporabnike, da na jutro pred odvozom odstranite sneg s pokrovov zabojnikov in njihove okolice. Istočasno pa omogočite tudi prosto pot do zabojnikov.

 

Z vašim sodelovanjem bo naše delo potekalo hitreje in varneje.

Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.

Dostopnost