Čisto Škofjeloško

Potrošništvo in življenjske navade sodobne družbe niso usmerjene v zmanjševanje odpadkov oz. primernejše ravnanje z njimi, zato bomo v sodelovanju z akterji, ki se na Škofjeloškem soočajo s to tematiko, skozi aktivnosti projekta ozaveščali o problematiki količine odpadkov ter spodbujali ločevanje, pravilno ravnanje z odpadki, reciklažo ter njihovo ponovno uporabo.

Postavitev zbiralnic za odpadno jedilno olje

Osredotočili se bomo na odpadno jedilno olje, ki prepogosto konča v odtokih in na kompostih, a na tak način odvržen liter olja onesnaži do milijon litrov pitne vode.

Postavili bomo 6 dodatnih zbiralnikov odpadnega jedilnega olja s senzorji in s tem razširili mrežo zbiralnikov odpadnega olja na podeželju oz. povečali količine zbranega odpadnega olja.

Kraji, kjer bomo postavili nove zbiralnice za odpadno jedilno olje:

  • Sv. Duh,
  • Stara Loka,
  • Bukovica,
  • Na Logu,
  • Zminec,
  • Puštal.

Nakup pralnih kozarčkov za prireditve na škofjeloškem

v okviru zero waste usmeritev bomo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane z nakupom kozarčkov za večkratno uporabo zmanjšali količino odpadne embalaže na prireditvah. Komunala Škofja Loka bo tako kupila 15.000 pralnih kozarčkov, ki jih bodo lahko uporabljali vsi organizatorji prireditev na škofjeloškem.

 

Finančna podpora operacije:

Celotna vrednost projekta: 69.835,39 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 52.126,04 EUR

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

Dostopnost