Uspešno izpeljan regijski dogodek za zmanjševanje odpadkov na prireditvah

Tematika letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (ETZO) je embalaža.

Ker verjamemo, da lahko skupaj dosežemo več, smo združili moči Razvojna agencija Sora, Ekologi brez meja, Komunala Škofja Loka in Komunala Kranj in v ta namen organizirali regijsko srečanje deležnikov na temo: Izzivi in rešitve zmanjševanja odpadkov na prireditvah.

Na srečanju je potekala okrogla miza, kjer so svoje izkušnje predstavili:

  • Igor Drakulić, organizator prireditev Tek štirih mostov. Prireditev T4M se že vrsto let prizadeva zmanjševati odpadke z vračljivimi kozarčki, pitno vodo na dogodku, zmanjševanjem odpadkov na izvoru, letos pa so pilotno preizkusili tudi Zeleno stražo.
  • Jerca Prezelj, vodja sektorja odpadki iz Komunale Škofja Loka. Komunala Škofja Loka je na T4M izvajala Zeleno stražo. V letu 2024 pa bo z nakupom pralnih kozarčkov omogočila organizatorjem prireditev celoten servis vračljivih kozarčkov.
  • Simona Bergant, vodja sektorja odpadki iz Komunale Kranj. Komunala Kranj je bdela nad organizacijo organizacijo in izzivi pri Evropskem veslaškem prvenstvu na Bledu.
  • Izzive s kompostabilno embalažo smo reševali z direktorjem Kompostarne Rosa, Matjažem Rusom.

Skupno iskanje rešitev

Sledila je delavnica z aktivnim doprinosom iskanja rešitev vseh udeležencev. Udeleženci so izpostavili pomanjkanje komunikacije med občinami, upravnimi enotami, komunalnimi podjetji, zavodi za turizem oz. organizatorji prireditev.

Kot rešitev zmanjševanja odpadkov na prireditvah je bila prepoznana rešitev standardizirane embalaže, ki je primerna za kompostiranje, večkratno uporabo oziroma recikliranje in pa možnost, da bi komunalna podjetja ali občine oz. njihovi javni zavodi, zadolženi za organizacijo prireditev, nudili celoten servis izposoje reči za organizatorje prireditev.

Glede ozaveščanja udeležencev na prireditvah so bile med ključnimi rešitvami dvojezična in vizualna navodila na zabojnikih za odpadke, zelena straža in zgodnje komuniciranje z javnostjo, da gre za okolju prijazno prireditev.

Zbrani smo bili enotnega mnenja, da so srečanja z izmenjavo izzivov, skupnega reševanja in dobrih praks nujna, če želimo konkretne premike v smeri manjšega obremenjevanja okolja.

Dostopnost