Nežka Skok: “Delo smetarke je eno izmed mojih poslanstev”

Naslovnico novembrske izdaje Ločanke krasi naša Nežka Skok, ki je na Komunali Škofja Loka zaposlena od letošnjega poletja.

Po besedah Nežke Skok je delo na Komunali poslanstvo, saj smo tudi mi del narave in smo jo zato dolžni varovati.

Celoten intervju z Nežko je dostopen na povezavi spodaj.

Ločanka 11/2023

Prednost dela na odpadkih je tudi ta, da nam zabojnik ne more ničesar zabrusiti in nanj luna ne vpliva.

Si želiš postati del kolektiva Komunale Škofja Loka?

Pošlji nam pisno vlogo s kontaktnimi podatki pošlji po elektronski pošti na info@komunalaskofjaloka.si ali po navadni pošti na Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka.

Dostopnost