Povračilo stroška za pitno vodo pri poplavljenih uporabnikih

Občinski svet Občine Škofja Loka je na 3. izredni seji, dne 26. 10. 2023, sprejel sklep, da se gospodinjskim uporabnikom iz naselij, ki so jih prizadele poplave in ki so nastalo škodo iz poplav in plazov prijavili v sistem Ajda, iz občinskega proračuna pokrije vrednost storitev povezanih s prekomerno porabo pitne vode v avgustu 2023.

Popis vodomerov bomo izvedli do konca novembra, poračun pa na računu za november, za gospodinjstva iz naselij:

 • Demšarjeva cesta,
 • Fužinska ulica,
 • Gosteče,
 • Hosta,
 • Log nad Škofjo Loko,
 • Na Logu,
 • Podpulfrca,
 • Pungert,
 • Puštal,
 • Sorška cesta,
 • Stara cesta,
 • Stara Loka,
 • Studenec,
 • Virlog,
 • Visoko pri Poljanah in
 • Zminec.

Uporabnike v ostalih naseljih, ki imajo nastalo škodo iz poplav in plazov prijavljeno v državnem informacijskem sistemu Ajda prosimo, da nam do konca novembra 2023 sporočijo stanje vodomera in pošljejo vlogo (s slikovnimi dokazili) za oprostitev plačila storitev povezanih s prekomerno porabljene vode iz naslova sanacije škode po poplavah.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo.

 

Dostopnost