Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na prvotni embalaži eno ali več oznak za nevarnost ‒ eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo ali strupeno.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v občini Škofja Loka potekala od 16. 10. 2023 do 21. 10. 2023.

Postopek zbiranja nevarnih odpadkov ostaja enak kot v preteklih letih. Uporabniki iz gospodinjstev lahko odpadke oddate brezplačno v navedenem terminu katerekoli lokacije v spodnji tabeli.

Nevarne odpadke prinesite v njihovi prvotni ali nadomestni embalaži, na kateri jasno označite, za katero nevarno snov gre.

Dan zbiranja
Lokacija zbiranja
ura zbiranja
Ponedeljek,

16. 10. 2023

Hrastnica – pri odcepu za Sveti Andrej 12.00 – 13.30
Godešič – pri bivši trgovini 14.00 – 16.00
Reteče – pri železniškem prehodu 16.30 – 18.00
Torek,

17. 10. 2023

Novi svet – pri garažah 12.00 – 13.30
Praprotno – parkirišče Pr Birt 14.00 – 15.30
Ševlje – pri odcepu za Ševlje zahod 16.00 – 18.00
Sreda,

18. 10. 2023

Log v Poljanski dolini – pri trgovini 12.00 – 13.30
Zminec – pri mostu čez Poljansko Soro 14.00 – 15.30
Pod Plevno – sredi naselja 16.00 – 18.00
Četrtek,

19. 10. 2023

Mestni trg 12.00 – 13.30
Frankovo naselje – parkirišče pri SP Mercator, Frankovo naselje 56 14.00 – 15.30
Frankovo naselje zahodni del – parkirišče pri telefonski centrali 16.00 – 18.00
Petek,

20. 10. 2023

Sveti Duh – parkirišče pri cerkvi 12.00 – 13.30
Puštal – parkirišče pri mostu 14.00 – 16.00
Stara Loka – parkirišče pri mrliški vežici 16.30 – 18.00
Sobota,

21. 10. 2023

Vincarje – vogal parkirišča UNITECH 8.00 – 9.00
Partizanska cesta – parkirišče vojašnica 9.15 – 11.15
Podlubnik – parkirišče pri Mercatorju 11.30 – 14.00

Vabljeni, da se akcije udeležite in nevarne odpadke na varno odložite!

Dostopnost