Novi vozili Komunale Škofja Loka

Prevzem vozila na odpadkihKomunala Škofja Loka je v letošnjem letu opravila pomemben nakup dveh novih vozil, ki bosta v uporabi v sektorju odpadkov in sektorju vode.

Tovorno vozilo kotalni prekucnik

Tovorno vozilo bo dnevno opravljalo prevoz večjih količin različnih odpadkov do prevzemnikov, ki se nahajajo po celotni Sloveniji. Med drugim bomo odpadno embalažo vozili do Krškega, biološke odpadke do Vrhnike, izolativne materiale do Lenarta ipd. V veliko pomoč nam je bilo tudi v avgustu in septembru, ko smo odpravljali posledice poplav. Z vozilom smo tako prepeljali več kot 300 ton odpadnih sekancev, ki so nastali iz naplavljenega lesa na območju nekdanje vojašnice.

 

Kombinirano vozilo za kanalizacijo

V septembru smo kupili vozilo Dacia Dokker, ki ga bomo uporabljali pri dnevnih pregledih javne kanalizacije, deratizaciji in pri praznjenju greznic ter MKČN.

Novo vozilo za kanalizacijo

Voznikoma Robertu in Zuhdiji želimo srečno in varno vožnjo.

 

Dostopnost