HVO vpliva na kvaliteto pitne vode

Kvaliteta pitne vode na pipi uporabnika je odvisna tudi od stanja hišnega vodovodnega priključka in hišnega vodovodnega omrežja (krajše HVO), zato je pomembno, da uporabniki tudi sami poskrbijo za redno in investicijsko vzdrževanje tako hišnega vodovodnega priključka, kakor tudi hišnega vodovodnega omrežja.

Ker v vsakem objektu na kvaliteto pitne vode, ki priteče iz pipe, vpliva tudi hišno vodovodno omrežje je pomembno, da zagotavljate njegovo ustrezno pretočnost.

V skladu s priporočili NIJZ naj pitna voda na vsaki pipi, pred prvo uporabo tega dne, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. Povsod, kjer voda v omrežju zastaja, ker se tam pitna voda ne toči, poskrbite, da se voda izmenja 1x tedensko.

NIJZ priporoča, da se v sledečih objektih: vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe, ipd.; redna preventivna izpiranja izvajajo preko celega leta, po vsakem obdobju, ko voda v HVO dlje časa stoji (npr. po prostem vikendu, po praznikih, po počitnicah, kolektivnih dopustih) in sicer na vseh pipah v objektu.

 

Še posebej je redno točenje vode pomembno na pipah v kuhinjah, kjer se pitna voda, kot živilo, uporablja v največji možni meri. Posebno pozornost zagotavljanja pretočnosti namenite pipam, kjer se pripravljajo napitki za otroke, osebe z oslabljenim imunskim sistemom in starejše. Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke (spiranje s pitno vodo in odstranjevanje vodnega kamna). Na mestih, kjer voda zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature, evidentirati je treba slepe rokave omrežja in jih odstraniti.

 

 

 

 

Dostopnost