Prekuhavanje pitne vode iz JLV ni več potrebno

Vse uporabnike priključene na Javni Loški vodovod obveščamo, da prekuhavanje pitne vode od 11. 8. 2023 ni več potrebno.

NLZOH je v tem tednu odvzel dve seriji vzorcev pitne vode iz JLV, opravil terenske meritve in laboratorijske preiskave, ter nam danes posredoval rezultate iz katerih je razvidno, da prekuhavanje pitne vode iz Javnega loškega vodovoda (JLV) ni več potrebno.

Hvala za razumevanje,  skupaj zmoremo.

 

Podatek ali se naselje, za katerega vas zanima kakovost pitne vode, oskrbuje s pitno vodo iz vodovoda v upravljanju Komunale Škofja Loka, najdete na vodovodno omrežje.

Podatke o kakovosti pitne vode iz Javnega loškega vodovoda in Javnega vodovoda Rovte Lenart Luša prejmete na:

Dostopnost