Nadomeščanje izpadlega pobiranja odpadkov in obratovanje zbirnih centrov

Zaradi izrednih vremenskih razmer, odpadkov v petek, 4. avgusta, nismo pobirali. Nadomeščanje izpadlega pobiranja se bo izvajalo v prihodnjem tednu, po sledečem razporedu:

Biološki odpadki

Pri uporabnikih, ki so vključeni v redni odvoz bioloških odpadkov v občini Škofja Loka, bomo izpadlo pobiranje bioloških odpadkov izvajali v ponedeljek, 7. avgusta, od 6. ure dalje. Zaradi velike količine uporabnikov, se bo pobiranje izvajalo cel dan.

Odpadna embalaža

  • Izpadlo pobiranje odpadne embalaže v naseljih Vešter, Trnje, Binkelj in Godešič bomo nadomeščali v torek, 8. avgusta od 6. ure dalje. 
  • Pobiranje odpadne embalaže pri uporabnikih, ki imajo tedenski odvoz, pa bo izvedeno z redno linijo v petek, 11. avgusta. Zaradi izpada petkove linije bomo pobirali do 2x večji volumen odpadne embalaže. 

Zaradi izrednih razmer naprošamo vse uporabnike, da do odvoza zabojnike pospravite na varno.

V soboto, 5. avgusta, bosta zaradi izrednih vremenskih razmer Zbirna centra Draga in Studeno zaprta.

Uporabnike prosimo in se zahvaljujemo za razumevanje.

 

 

 

Dostopnost