Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (HVO)

Kakšno je pravilno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja v času dopustovanja in ko se vrnemo domov?

Po več kot tednu odsotnosti se lahko v hišnem vodovodnem omrežju že razvijejo mikroorganizmi, ki poslabšajo kakovost pitne vode. Komunala Škofja Loka vam svetuje, da v vaših objektih nekdo poskrbi za tedensko izmenjavo vode.

Če te možnosti nimate, po daljši odsotnosti poskrbite za spiranje hišnega vodovodnega omrežja s točenjem vode iz pip do stabilizacije temperature vode.

Redno vzdrževanje HVO sicer izvajamo sledeče:

  • vsak dan naj pred prvo uporabo voda iz vsake pipe teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se njena temperatura ustali;
  • vsaj enkrat na 14 dni na vseh pipah snamemo in očistimo mrežice ali druge nastavke. Očistimo jih tako, da jih speremo s pitno vodo, ki teče iz pipe, in po potrebi odstranimo vodni kamen;
  • na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, 1x tedensko izvajamo spiranje do stabilizacije temperature vode.

Informacije o pitni vodi iz Javnega loškega vodovoda in Javnega vodovoda Rovte Lenart Luša so stalno dostopne na spodnji povezavi:

Pijmo vodo iz pipe!

 

Dostopnost