Motena vodooskrba v naseljih Rovte, Sveti Lenart, Spodnja in Zgornja Luša

Od torka 11. 7. do petka 14. 7. bo v naseljih Rovte, Sveti Lenart, Spodnja in Zgornja Luša občasno motena ali prekinjena vodooskrba zaradi servisa reducirnih ventilov.

Območje, kjer bo prekinjena dobava pitne vode:

Uporabnike prosimo, da po končanih delih temeljito izperete interno vodovodno omrežje.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Dostopnost