Odpadki na prireditvah

17. junija smo v Škofji Loki tekli na 11. Teku 4 mostov.

Na letošnjem Teku 4 mostov smo poskusno izpeljali prvo EKOloško zeleno stražo v občini Škofja Loka. EKOloško zeleno stražo smo sestavljali zaposleni Komunale Škofja Loka, študentje Zdravstvene fakultete in dijaki zaposlenih sodelavcev na Komunali Škofja Loka.

EKOloška zelena straža je obiskovalcem prireditve pomagala pri ločevanju odpadkov. Na prireditvi je obiskovalcem največ preglavic povzročala embalaža, v kateri so prejeli obrok. Zaradi mešane sestave je odpadna embalaža spadala v zabojnik za ostale odpadke. V isti zabojnik spada tudi plastični pribor.

Na prireditvi smo zbrali 160 kg vseh odpadkov, od tega 50 kg ostalih odpadkov, ki jih ne moremo reciklirati ali kompostirati.

Zabojnik za ostale odpadke (MKO)

Zabojnik za odpadno embalažo

 

Pridobljeni podatki, ki smo jih pridobili na Teku 4 mostov, nam bodo v pomoč pri zbiranju odpadkov na ostalih prireditvah v občini Škofja Loka in v Železnikih.

Ravnanje z odpadki na prireditvah

V sklopu Zero waste strategije smo v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, Občino Škofja Loka in Občino Železniki pripravili pravila in smernice za organizatorje prireditev.

Pravila in smernice o ravnanju z odpadki na prireditvah v občini Škofja Loka

Pravila in smernice o ravnanju z odpadki na prireditvah v občini Železniki

Organizatorji morate pred prireditvijo izpolniti tudi vlogo, ki jo najdete na spodnji povezavi. Na podlagi izpolnjene vloge se bomo uskladili glede ravnanja in odvoza odpadkov.

Ne pozabite, z ločevanjem odpadkov pomagamo okolju in varujemo našo podtalnico.

Dostopnost