EKOloška zelena straža na Teku 4 mostov

17. junija se v Škofji Loki odvija že 11. Tek 4 mostov, ki je ena od najbolj prepoznavnih športno-turističnih prireditev, ki združuje Škofjo Loko in vanjo privabi številne obiskovalce.

Že od začetka Teka 4 mostov se organizatorji trudijo obiskovalce ozaveščati tudi o pomenu ekologije, predvsem o zmanjšanju odpadkov na prireditvah. Letos smo skupaj moči združili organizatorji T4M, Komunala Škofja Loka in Ekologi brez meja ter podpisali Zero waste zavezo.

V sklopu Zero waste zaveze bo Komunala Škofja Loka prvič izvedla EKOloško zeleno stražo, s katero bomo obiskovalcem prireditve pomagali pri ločevanju odpadkov.

S skupno akcijo želimo obiskovalce in ostale organizatorje prireditev ozaveščati o pomenu ločevanja in zmanjšanja odpadkov tudi na prireditvah.

Ekipa EKOloške zelene straže na teku ne bo tekla, vam pa bo na voljo ob ekoloških otokih v zelenih majčkah, kjer vam bomo delili informacije in nasvete o ločevanju odpadkov.

Ne pozabite, z ločevanjem odpadkov pomagamo okolju in varujemo našo podtalnico.

Se vidimo jutri v mestnem središču Škofje Loke, od 8. ure dalje.

Dostopnost