Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Železniki

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v občini Železniki potekala od 29. 5. do 31. 5. 2023.

Postopek zbiranja nevarnih odpadov ostaja enak, kot je bil v preteklih letih. Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke, brezplačno oddate na katerikoli lokaciji zbiranja, ki so navedene v tabeli.

Datum zbiranja

Lokacija zbiranja

Ura zbiranja

Ponedeljek,

29. 5. 2023

Zali Log – pri športnem igrišču 12.00 – 13.00
Sorica – pri zadružnem domu 13.30 – 14.30
Davča – pri Jemcu 15.00 – 16.00
Železniki – parkirišče pri cerkvi 16.30 – 18.00

Torek,

30. 5. 2023

Železniki – makadamsko parkirišče nasproti nogometnega igrišča Železniki 12.00 – 13.00
Martinj vrh – križišče za Puč 13.30 – 14.30
Češnjica – parkirišče nasproti pošte 15.00 – 16.30
Selca – parkirišče pod cerkvijo 17.00 – 18.00

Sreda,

31. 5. 2023

Dolenja vas – parkirišče pri lokalu 12.00 – 13.00
Dražgoše – parkirišče pri brunarici 13.30 – 14.30
Rudno – sredi vasi pri zbiralnici 15.00 – 16.00

 

Nevarni odpadki so tiste snovi, ki imajo na originalni embalaži katerokoli izmed naslednjih oznak:

  • eksplozivno,
  • jedko,
  • okolju škodljivo,
  • vnetljivo,
  • zdravju škodljivo ali
  • strupeno.
Uporabniki iz gospodinjstev nevarne odpadke oddajte v originalni embalaži ali v nadomestni embalaži z nedvoumno specifikacijo nevarne snovi.
Dostopnost