Razpis za prodajo nepremičnine

Komunala Škofja Loka pričenja z javnim zbiranjem ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Komunale Škofja Loka d.o.o.

prodajamo parcelo s parcelno številko 213/6, k.o. 2029 Stari Dvor.

več informacij:

Razpis za javno zbiranje ponudb

Dostopnost