Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v občini Škofja Loka potekala od 22. 5. do 27. 5. 2023.

Postopek zbiranja nevarnih odpadov ostaja enak, kot je bil v preteklih letih. Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke, brezplačno oddate na katerikoli lokaciji zbiranja, ki so navedene v tabeli.

Datum zbiranja

Lokacija zbiranja

Ura zbiranja

Ponedeljek,

22. 5. 2023

Reteče – pri železniškem prehodu 12.00 – 13.30
Hrastnica – pri odcepu za Sveti Andrej 14.00 – 16.00
Godešič – pri bivši trgovini 16.30 – 18.00

Torek,

23. 5. 2023

Novi svet – pri garažah 12.00 – 13.30
Praprotno – parkirišče Pr Birt 14.00 – 15.30
Ševlje – pri odcepu za Ševlje zahod 16.00 – 18.00

Sreda,

24. 5. 2023

Log v Poljanski dolini – pri trgovini 12.00 – 13.30
Zminec – pri mostu čez Poljansko Soro 14.00 – 15.30
Pod Plevno – sredi naselja 16.00 – 18.00

Četrtek,

25. 5. 2023

Mestni trg 12.00 – 13.30
Frankovo naselje – parkirišče pri SP Mercator, Frankovo naselje 56 14.00 – 15.30
Frankovo naselje zahodni del – parkirišče pri telefonski centrali 16.00 – 18.00

Petek,

26. 5. 2023

Sveti Duh – parkirišče pri cerkvi 12.00 – 13.30
Puštal – parkirišče pri mostu 14.00 – 16.00
Stara Loka – parkirišče pri mrliški vežici 16.30 – 18.00

Sobota,

27. 5. 2023

Vincarje – vogal parkirišča UNITECH 8.00 – 9.00
Partizanska cesta – parkirišče v nekdanji vojašnici 9.15 – 11.15
Podlubnik – parkirišče pri Mercatorju 11.30 – 14.00

 

 

Nevarni odpadki so tiste snovi, ki imajo na originalni embalaži katerokoli izmed naslednjih oznak:

  • eksplozivno,
  • jedko,
  • okolju škodljivo,
  • vnetljivo,
  • zdravju škodljivo ali
  • strupeno.
Uporabniki iz gospodinjstev nevarne odpadke oddajte v originalni embalaži ali v nadomestni embalaži z nedvoumno specifikacijo nevarne snovi.
Dostopnost