Akcija zbiranja kosovnih odpadkov v občini Železniki

Med kosovne odpadke spadajo:
  • Kovinski kosovni odpadki – bela tehnika (pralni stroj, štedilnik, hladilnik),
  • leseni odpadki (leseno pohištvo),
  • ostali odpadki – večji odpadki, ki jih zaradi dimenzij ne moremo oddati v zabojnik za ostale odpadke ali v zeleno tipizirano vrečo (vzmetnice, preproge, sedežne garniture ipd.).

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov bo v občini Železniki potekala od 16. 5. do 25. 5. 2023.

Postopek zbiranja kosovnih odpadov ostaja enak, kot je bil v preteklih letih. Uporabniki kosovne odpadke na dan odvoza mešanih komunalnih odpadkov (črnih zabojnikov ali zelenih vreč) pripravite na skupno prevzemno mesto do 6. ure zjutraj.

Datum zbiranja

Lokacija zbiranja

Torek,

16. 5. 2023

Del Selc ob cesti v Topolje, Topolje, Zabrekve, Lajše, Dražgoše, Rudno, Prtovč in Podlonk

Sreda,

17. 5. 2023

Selca in Studeno

Torek,

23. 5. 2023

Smoleva od mostu gor, Ojstri vrh, Martinj vrh, Kališe, del Selc ob cesti v Kališe, Golica in Dolenja vas

Sreda,

24.5.2023

Železniki – vse ulice
Večstanovanjski objekti Železniki in stanovanjski objekti, ki so vključeni v odvoz embalaže in ostanka odpadkov 52x-letno

Četrtek,

25. 5. 2023

Sorica, Danje, Petrovo Brdo, Podporezen, Ravne, Torka, Zabrdo, Zali Log, Potok, Davča, Zala in Osojnik
Več informacij o akciji na spodnjih kontaktih.

Dostopnost