Poskusno zbiranje silažne folije

Silažna folija je odpadek, ki nastaja pri dejavnosti, zato ne sodi med komunalne odpadke.

Zaradi vse večje potrebe po oddaji Komunala Škofja Loka organizira poskusno akcijo zbiranja silažne folije, ki bo potekala od 8. 5. do 12. 5. 2023 v Zbirnem centru Draga.

Oddaja silažne folije bo brezplačna za vse uporabnike iz občine Škofja Loka, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov.

Za vstop v Zbirni center Draga morajo pravne osebe predložiti zadnji račun Komunale Škofja Loka.

Pri oddaji je treba navesti tudi KMG-MID številko, ki bo podlaga za izdajo tehtalnega lista in evidenčnega lista za oddani odpadek.

Pri oddaji mora biti folija čista, brez primesi krme, mrežice ter neonesnažena z blatom ali prahom.

Neustrezno očiščene folije ne bo mogoče oddati.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na spodnjih kontaktih.

 

Dostopnost