Poletni delovni čas Komunale Škofja Loka

Komunala Škofja Loka vas obvešča, da zaradi poletnih temperatur s 1. 5. 2022 prehaja na poletni delovni čas. S to spremembo želimo zaposlenim zagotoviti čim boljše delovne in zdravstvene pogoje.

Od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 bo delavnik zaposlenih na terenu potekal med 6. in 14. uro.

Spremembo delovnika boste uporabniki zaznali predvsem na sledečih področjih:

  • praznjenje individualnih zabojnikov; zabojnike za odpadke v poletnem času postavite na prevzemno mesto večer pred praznjenjem oziroma do 6. ure zjutraj.
  • praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN);
  • čiščenje kanalizacije in priključkov;
  • vzdrževanje vodovoda in popisovanje vodomerov.

Urniki obratovanja sprejemne pisarne Komunale Škofja Loka ter zbirnih centrov Draga in Studeno še naprej ostajajo enaki kot do sedaj.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Dostopnost