Čistilna akcija v občini Škofja Loka

V soboto, 1. 4. 2023, bo od 8. do 13. ure potekala pomladna čistilna akcija v Škofji Loki, ki je priložnost, da v dobri družbi naredimo nekaj zase in okolje, v katerem delamo in preživljamo svoj prosti čas.

Na dogovorjenih zbirnih mestih bomo ločeno zbirali odpadke z javnih površin. Ločeno zbiranje je pomembno zato, da omogočimo pravilno nadaljnjo obdelavo posamezne skupine odpadkov. Prosimo vas, da po svojih močeh zagotovite, da bodo na dogovorjenih zbirnih mestih različne frakcije odpadkov ločeno odložene in pripravljene na odvoz.

Akcija ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov niti odvozu zelenega obreza. Pri nadzoru nad pravilnim ravnanjem z odpadki bo sodeloval Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Lokacije zbirnih mest za odlaganje odpadkov

1. KS Bukovica–Bukovščica:

 • Pred podružnično šolo Bukovščica
 • Avtobusna postaja Ševlje
 • Pri mostu pred Praprotnim – odcep proti Križni Gori v kamnolomu
 • Pred novim mostom čez Soro, 20 metrov od odcepa za Stari vrh
 • Na deponiji peska Kleme – ob ekološkem otoku

2. KS Škofja Loka–Mesto:

 • Vincarje – križišče: vhod na parkirišče LTH II v upravno stavbo pri kostanju
 • Novi svet: prostor med garažami in peš potjo v Podlubnik
 • Lontrg – Lovski dom: parkirišče pod kostanji pred brvjo za pešce
 • Puštal: makadamsko parkirišče ob ekološkem otoku na kopališču
 • Puštal: parkirišče pred velikim igriščem
 • Poljanska cesta: avtobusni postajališči za Poljansko dolino in za Škofjo Loko
 • Mestni trg: parkirišče ob občinskem klancu – pogorišče
 • Grajska pot: makadamski prostor ob cesti

3. KS Kamnitnik:

 • Partizanska cesta: vojašnica naprej od sedeža Želve na velikem parkirišču
 • Šolska ulica: med tržnico in nekdanjim sodiščem
 • Pod Plevno: travnik pri transformatorju oz. ekološkem otoku
 • Pod Plevno: križišče pri Španu
 • Stara cesta: prostor pri transformatorski postaji nasproti Zdravstvenega doma
 • Sorška cesta: prostor pred mostom – ob Plantariču
 • Tavčarjeva cesta: križišče – odcep za nekdanji Dinos – ob ekološkem otoku

4. KS Trata:

 • Hafnerjevo naselje: ob novem pločniku iz smeri Mercator proti Omegi
 • Hafnerjevo naselje: pri ekološkem otoku ob ograji LTH
 • Frankovo naselje: pešpot proti Elektru
 • Frankovo naselje: v športnem parku na makadamu v bližini Balinarskega društva
 • Trata: čez železniško progo
 • Hosta: pri Suškem mostu
 • Pungert: pri ekološkem otoku
 • Gosteče: pri ekološkem otoku
 • Draga: pri ekološkem otoku
 • Pred mostom čez Soro ob glavni in stranski cesti, ki pelje do nogometnega igrišča Godešič
 • Pri Štrenci
 • Lipica: pri ekološkem otoku
 • Ob lesni šoli
 • Ob železniški progi (predvidoma hišici)

5. KS Stara Loka–Podlubnik:

 • Pri Brčici v Moškrinu
 • Na križišču makadamskih poti v Crngrob – odcep proti Pevnu
 • Parkirišče pred streliščem Crngrob
 • Na odcepu z lokalne ceste proti Gorajtam (pred hišo Grenc 42)
 • Na koncu naselja Trnje
 • Zbiralnica mleka pred naseljem Trnje
 • Groharjevo naselje: prostor za garažami
 • Groharjevo naselje: parkirišče ob vrstnih hišah Groh. nas. 45–51
 • Stara Loka: parkirišče pri mrliški vežici
 • Podlubnik: na parkirišču Podlubnik I
 • Podlubnik: na starem avtobusnem obračališču Podlubnik II

6. KS Sv. Duh:

 • Pri ekološkem otoku, v smeri Uršulinskega samostana
 • Pri Gasilskem domu Virmaše
 • Na igrišču Gorajte
 • Ob strelišču Crngrob

7. KS Log:

 • Gabrk: pri ekološkem otoku
 • Log: ob trgovini
 • Čez most Visoko

8. KS Godešič:

 • Pri ekološkem otoku ob športnem igrišču proti žel. progi
 • Ob športnem igrišču Kondor – spodaj

9. KS Reteče-Gorenja vas:

 • Pri Kulturnem domu Reteče
 • Parkirišče pri Domelu
 • Križišče za gramoznico

10. KS Zminec:

 • Pri Projektu človek Sopotnica
 • Pri ekološkem otoku ob Kajbitu
 • Pri Jurčiču – Bodovlje na avtobusni postaji
 • V Športnem parku Zminec

Navedena zbirna mesta za odlaganje zbranih odpadkov po posameznih krajevnih skupnostih so določena glede na dobro prakso iz prejšnjih let. Za vse dodatne informacije in predloge lahko pokličete na telefonsko številko: 04 51 12 314 (Občina Škofja Loka). Upoštevajte le, da mora biti prevzemno mesto dostopno s smetarskim vozilom.

Prostovoljci in prostovoljke, ki se boste udeležili akcije, boste lahko prevzeli zaščitne rokavice in vrečke za odpadke na sedežu posamezne krajevne skupnosti na dan akcije, v soboto 1. 4. 2023, med 8. in 9. uro ter se dogovorili za lokacijo čiščenja.

Pridružite se nam. Šteje vsak junak!

Poskrbimo, da bo naše okolje še lepše in bomo lahko uživali lepote narave, ki nas obdaja.

Dostopnost