Pregledovanje vsebine zabojnikov

Komunala Škofja Loka v sodelovanju z medobčinskimi inšpektorji začenja redne kontrole vsebine zabojnikov. Kontrole vsebine se bodo izvajale ob naključnih terminih in na naključnih lokacijah.

V občini Železniki smo 1. 3. 2023 v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Bled, Bohinj in Železniki pregledovali pravilno ločevanje odpadkov pri večstanovanjskih objektih.

       

V zabojnikih je bilo več kot 60 % odpadkov, ki v zabojnik za ostale odpadke (MKO) ne sodijo.

Od tega največ odpadne embalaže in bioloških odpadkov.

V prihodnjem tednu v sodelovanju z Mestnim inšpektoratom in redarstvom občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo začenjamo kontrolo vsebine zabojnikov tudi na območju občine Škofja Loka.

Globa za neustrezno ravnanje z odpadki

Z globo 400 EUR se kaznuje fizična oseba, ki:

  • ne ločuje komunalnih odpadkov v skladu z navodili javne službe ali
  • odpadke odlaga v posodah ali zabojnikih, ki niso namenjeni tem odpadkom.

Za zgoraj navedeni prekršek se pravna oseba oglobi v višini 1.400 EUR, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 400 EUR.

Pravna podlaga:

Dostopnost