Sprememba zbiranja odpadkov na Gabrški Gori

Komunala Škofja Loka je na celotnem območju Gabrške Gore poskrbela za bolj urejen način zbiranja odpadkov v tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Skladno s tem se ukinja zbiranje vreč v košarah in namešča skupne zabojnike s ključavnico.

Na novo smo postavili dve skupni zbirni mesti z zabojniki za odpadno embalažo in ostale odpadke (MKO), ki sta označeni na spodnji sliki.

Na novem ekološkem otoku s skupnim zbirnim mestom stojijo zabojniki za:

  • ostale odpadke (MKO) (črn pokrov),
  • odpadno embalažo (rumen pokrov),
  • odpadni papir (rdeč pokrov) in
  • stekleno embalažo (zelen pokrov).

Na skupnem zbirnem mestu, ki se nahaja v zgornjem delu Gabrške Gore, stojijo zabojniki za:

  • ostale odpadke (MKO) (črn pokrov) in
  • odpadno embalažo (rumen pokrov).
Koledar odvoza odpadkov kljub drugačnemu načinu zbiranja ostaja enak.

Zbiranje odpadnega papirja in steklene embalaže

Zabojnika za odpadni papir in stekleno embalažo sta namenjena vsem uporabnikom na območju Gabrške Gore, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov. Pri oddaji odpadkov poskrbite, da bodo škatle predhodno razstavljene in raztrgane, steklena embalaža pa prazna in brez pokrovov.

Oddaja odpadne embalaže in ostalih odpadkov (MKO)

Zabojniki za odpadno embalažo in ostale odpadke (MKO) so zaklenjeni in so namenjeni izključno uporabnikom, ki odpadke zbirajo v tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka. Oddaja kakršnihkoli vrst in količin odpadkov v razsutem stanju ali v drugih vrečah ni dovoljena.

Pravilno ločeni odpadki v zelenih vrečah se odlagajo v zabojnik s črnim pokrovom, odpadki v rumenih vrečah (odpadna embalaža) pa v zabojnik z rumenim pokrovom.

Uporabniki na območju Gabrške Gore, ki odpadke zbirajo v tipiziranih vrečah, so že prejeli ključ, s katerim bodo lahko odklenili zabojnika za odpadno embalažo in ostale odpadke.

Razpoložljiv volumen (kapaciteta) vseh zabojnikov zadošča normativom v Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 51/13), glede na število uporabnikov iz tega območja. Če se bo izkazalo, da so kapacitete zabojnikov premajhne, se jih bo prilagodilo dejanskim potrebam.

 

     

Dostopnost