Novo vozilo Komunale Škofja Loka

Komunala Škofja Loka je v januarju poskrbela za varnejšo vožnjo vodje vodovoda.

Vodja vodovoda se pri izvajanju nalog vozi po zahtevnem terenu, kjer so vodna zajetja in drugi objekti na vodovodu, otežen dostop je velikokrat tudi v primeru okvar ali ob izvajanju del na gradbiščih.

Z novim vozilom bo vodja vodovoda lažje in varnejše skrbel za kakovostno oskrbo s pitno vodo iz Javnega loškega vodovoda in Javnega vodovoda Rovte – Lenart – Luša.

Želimo mu srečno in varno vožnjo!

Dostopnost