Sneg in zasneženi zabojniki za odpadke

Danes in v prihajajočih dneh se bomo pri rednem praznjenju zabojnikov na terenu srečevali tudi s povečano količino snega. Zaradi tega lahko prihaja do zamud pri pobiranju odpadkov.

Da pa bo naše delo malenkost lažje, naprošamo vse uporabnike, da na jutro pred odvozom odstranite sneg s pokrovov zabojnikov in njihove okolice. Istočasno pa omogočite tudi prosto pot do zabojnikov.

Zakonska podlaga

V občinah Škofja Loka in Železniki ste uporabniki, skladno s Tehničnim pravilnikom ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka (Ur.L.RS, št. 51/2013) in Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki (Ur.L.RS, št.: 22/2013), dolžni tudi v zimskem času izvajalcu zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.

Z vašim sodelovanjem bo naše delo potekalo hitreje in varneje.

Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.

Dostopnost