Sprememba pri zbiranju mešanih gradbenih odpadkov

S 1. 1. 2023 uporabniki iz občin Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki ne boste več mogli oddati mešanih gradbenih odpadkov v Zbirnem centru Draga.

Oddaja mešanih gradbenih odpadkov za občane Škofje Loke

Oddaja mešanih gradbenih odpadkov v Zbirnem centru Draga je še vedno omogočena osebam iz gospodinjstev iz občine Škofja Loka.

Dovoljena letna količina mešanih gradbenih odpadkov: do 3 m3 oziroma do 3 avtomobilske prikolice.

Večja količina se tehta in obračuna skladno s cenikom Komunale Škofja Loka.

V vašem imenu lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, vendar morajo pri oddaji pokazati vaš zadnji račun Komunale Škofja Loka.

Oddaja mešanih gradbenih odpadkov iz dejavnosti ni več mogoča.

Ob tem opozarjamo vse uporabnike, da lahko pri gradbenih delih odgovornost za prevzem in obdelavo mešanih gradbenih odpadkov prenesete na izvajalca gradbenih del, ki mora tako poskrbeti za ustrezno in dovoljeno oddajo teh odpadkov.

Dostopnost