Izvedli smo sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov

V septembru smo izvajali redno letno sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov (MKO), ki jih uporabniki odlagate v črne zabojnike za ostale odpadke.

Kaj zagotavlja redna letna sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov?

S sortirno analizo prejmemo podatke o vseh vrstah in količinah odpadkov, ki končajo v črnih zabojnikih ali zelenih tipiziranih vrečah.

Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov izvede oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje.

Za potrebe izvedbe sortirne analize smo iz vsake linije vzeli po 300 kg mešanih komunalnih odpadkov in jih ročno sortirali po pravilno ločenih frakcijah.

V občini Škofja Loka smo analizirali tri smetarske linije:

  • Škofja Loka, mesto – frekvenca odvoza 52x letno,
  • Bodovlje in Zminec,
  • Škofja Loka – Podlubnik.

Na spodnjem diagramu lahko vidite sestavo mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili odloženi v zabojnike v občini Škofja Loka.

Med odpadki, ki ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, je delež bioloških odpadkov (biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zelena biomasa) kar 40 %. Ti odpadki sodijo v rjav zabojnik za biološke odpadke ali na domači kompostnik. Mešanih komunalnih odpadkov (drugi odpadki in ostanek po prebiranju), ki sodijo v črn zabojnik, je bilo le 32 %, kar je manj, kot je bilo bioloških odpadkov. Kar 11-% delež med mešanimi komunalnimi odpadki predstavlja plastika, ki sodi v zabojnik za odpadno embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom).

V občini Železniki smo analizirali dve smetarski liniji:

  • Železniki – mesto,
  • Sorica in Davča.

Na spodnjem diagramu lahko vidite sestavo mešanih odpadkov, ki so bili odloženi v zabojnike v občini Železniki.

Med odpadki, ki so končali v zabojniku za ostale odpadke, je bilo 39 % pravilno odloženih odpadkov (drugi odpadki in ostanek po prebiranju). Kar 31 % je bilo bioloških odpadkov (biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zelena biomasa), ki sodijo v rjav zabojnik za biološke odpadke ali na domač kompostnik. Kar 11-% delež med mešanimi komunalnimi odpadki predstavlja plastika, ki sodi v zabojnik za odpadno embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom).

Rezultati sortirnih analiz so kazalec realnega stanja pri ločevanju odpadkov.

V sklopu Zero waste strategije, kjer sodelujemo Komunala Škofja Loka, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Razvojna agencija Sora in Ekologi brez meja, bomo tudi v prihodnje delovali predvsem na dodatnem ozaveščanju o ločevanju odpadkov, saj se le pravilno ločeni odpadki lahko reciklirajo.

Komunala Škofja Loka pa že izvaja analizo kako bi lahko na čim bolj uspešen način izločili čim več bioloških odpadkov iz črnega zabojnika.

Odpadke ločujmo in naše okolje varujmo!

   

Dostopnost