Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na prvotni embalaži eno ali več oznak za nevarnost ‒ eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo ali strupeno.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v občini Škofja Loka potekala od 10. 10. 2022 do 15. 10. 2022.

Postopek zbiranja nevarnih odpadkov ostaja enak kot v preteklih letih. Uporabniki iz gospodinjstev lahko odpadke oddate brezplačno v navedenem terminu katerekoli lokacije v spodnji tabeli.

Nevarne odpadke prinesite v njihovi prvotni ali nadomestni embalaži, na kateri jasno označite, za katero nevarno snov gre.
Kratek naziv in opis lokacije
dan in datum zbiranja
ura zbiranja
Hrastnica – pri odcepu za Sveti Andrej Ponedeljek, 10. 10. 2022 12.00 – 13.30
Godešič – pri trgovini 14.00 – 16.00
Reteče – pri železniškem prehodu 16.30 – 18.00
Novi svet – pri garažah Torek, 11. 10. 2022 12.00 – 13.30
Praprotno – parkirišče Pr Birt 14.00 – 15.30
Ševlje – pri odcepu za Ševlje zahod 16.00 – 18.00
Log v Poljanski dolini – pri trgovini Sreda, 12. 10. 2022 12.00 – 13.30
Zminec – pri zadružnem domu 14.00 – 15.30
Pod Plevno – sredi novega naselja 16.00 – 18.00
Mestni trg Četrtek, 13. 10. 2022 12.00 – 13.30
Frankovo naselje – parkirišče pri SP Mercator, Frankovo naselje 56 14.00 – 15.30
Frankovo naselje zahodni del – parkirišče pri telefonski centrali 16.00 – 18.00
Sveti Duh – parkirišče pri cerkvi Petek, 14. 10. 2022 12.00 – 13.30
Puštal – parkirišče pri mostu 14.00 – 16.00
Stara Loka – parkirišče pri mrliški vežici 16.30 – 18.00
Vincarje – vogal parkirišča UNITECH Sobota, 15. 10. 2022   8.00 –   9.00
Partizanska cesta – parkirišče vojašnica   9.15 – 11.15
Podlubnik – parkirišče pri Mercatorju 11.30 – 14.00

 

Vabljeni, da se akcije udeležite in nevarne odpadke na varno odložite!

Dostopnost