Danes prekinjena oskrba s pitno vodo v Virmašeh

Danes, 12. 9. 2022, bo od 12. do 16. ure, zaradi izredne okvare, motena oziroma prekinjena vodooskrba v Virmašeh.

Točne lokacije objektov, ki bodo imeli v tem času prekinjeno dobavo pitne vode, so na spodnji sliki.

Uporabnike prosimo, da po končanih delih temeljito izperete interno vodovodno omrežje.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Dostopnost