Nov ekološki otok v Sopotnici

Komunala Škofja Loka je v Sopotnici ukinila ekološki otok ob državni cesti in košaro za oddajo odpadkov v tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Nov ekološki otok se nahaja ob zavodu Projekt Človek in je namenjenem vsem prebivalcem, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov s tega območja.

Na ekološkem otoku Sopotnica se nahajajo zabojniki za:

  • ostale odpadke (MKO) (črn pokrov),
  • odpadno embalažo (rumen pokrov),
  • odpadni papir (rdeč pokrov) in
  • stekleno embalažo (zelen pokrov).
Koledar odvoza odpadkov kljub drugačnemu načinu zbiranja ostaja enak.

     

Zbiranje odpadnega papirja in steklene embalaže

Zabojnika za odpadni papir in stekleno embalažo sta namenjena vsem uporabnikom na območju Sopotnice, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov. Pri oddaji odpadkov poskrbite, da bodo škatle predhodno razstavljene in raztrgane, steklena embalaža pa prazna in brez pokrovov.

Oddaja odpadne embalaže in ostalih odpadkov (MKO)

Zabojniki za odpadno embalažo in ostale odpadke (MKO) so zaklenjeni in so namenjeni izključno uporabnikom, ki odpadke zbirajo v tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka. Oddaja kakršnihkoli vrst in količin odpadkov v razsutem stanju ali v drugih vrečah ni dovoljena.

Pravilno ločene odpadke v zelenih vrečah se odlaga v zabojnik s črnim pokrovom, odpadke v rumenih vrečah (odpadna embalaža) pa v zabojnik z rumenim pokrovom.

Uporabniki na območju Sopotnice, ki odpadke zbirajo v tipiziranih vrečah, so že prejeli ključ, s katerim bodo lahko odklenili zabojnika za odpadno embalažo in ostale odpadke.

Razpoložljiv volumen (kapaciteta) vseh zabojnikov zadošča normativom v Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 51/13), glede na število uporabnikov iz tega območja. Če se bo izkazalo, da so kapacitete zabojnikov premajhne, se jih bo prilagodilo dejanskim potrebam.

     

Dostopnost